Przy obróbkach dużych plików ffmpeg czasami zapominam dopisać do komendy do wyłączenia komputera po jej zakończeniu. W takim przypadku wystarczy odnaleźć id procesu:

ps aux | grep -i ffmpeg

Uwaga powyższa komenda wylistuje wam co najmniej dwa wyniki, jeden z nich będzie to sam grep, a drugi to proces, którego szukacie.

Następnie po ustaleniu id powiedzmy, że jest to 18412, należy ustawić while’a z nasłuchiwaniem na zakończenie procesu:

su -c 'while [[ -d /proc/18412 ]]; do sleep 120; done; command'

W miejscu command podajemy, co ma się wykonać po zakończeniu procesu.

TIL: Today I Learned
!til

  Miejsce do dzielenia się odkryciami dotyczącymi programowania i okolicznych tematów. Nie muszą to być rzeczy nowe, tylko rzeczy o których nie wiedział*ś wcześniej i uważasz, że może to się przydać innym

  • 0 users online
  • 5 users / day
  • 5 users / week
  • 5 users / month
  • 5 users / 6 months
  • 21 subscribers
  • 53 Posts
  • 55 Comments
  • Learning
  • Modlog