Switch Your Bash One-Liner Into Your Editor
bash-prompt.netexternal-link

This guide will show you how to load your current Bash command into your editor.

Otwiera wtedy aktualnie edytowaną komendę w zewnętrznym edytorze. Przydatne przy pisaniu długich komend :3

W zsh też to można osiągnąć, dodając do konfigu:

export EDITOR="nano"
autoload -U edit-command-line
zle -N edit-command-line
bindkey '^xe' edit-command-line
bindkey '^x^e' edit-command-line
@fraunos
116d

dobre! dzięki!

TIL: Today I Learned
!til

  Miejsce do dzielenia się odkryciami dotyczącymi programowania i okolicznych tematów. Nie muszą to być rzeczy nowe, tylko rzeczy o których nie wiedział*ś wcześniej i uważasz, że może to się przydać innym

  • 0 users online
  • 3 users / day
  • 4 users / week
  • 4 users / month
  • 4 users / 6 months
  • 18 subscribers
  • 47 Posts
  • 45 Comments
  • Learning
  • Modlog